Elektronika, Programowanie, Obrabiarki CNC i inne dziwne rzeczy

Projekty które rzadko zostają ukończone

Czy taki moduł za 1$ będzie coś warty ?

Moduł przetwornicy step-down do zasilacza. Ma on dostarczać napięcia 12V do zasilania driverów IR2184 w sterownikach servo. Początkowo każdy ze sterowników zasilany był jednym napięciem 36V jednak liniowe stabilizatory w każdym ze sterowników grzały się i konieczne było stosowanie dużych radiatorów.  W związku z tym postanowiłem zrobić 1 zasilacz dostarczający napięć 37V (max 10A), 12V (max 3A) i 5V (max 3A). Mam nadzieję, że przetwornica za 2,25 (z przesyłką) kupiona na e-bay spełni swoje zadanie.

Comments are closed.